ข่าวประจำวัน
"ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"การจัดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี "
โครงการของรัฐ
งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา ป.039102-7 นางสาวหฤทัย พรมจันทร์ บ้านเลขที่ 292 ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7(20/06/2561) 2
ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.91+100 -กม.93+445 สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง(20/06/2561) 7
ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตั้งแต่ กม.0+000- กม.3+200 (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9) สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 1
สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่3 สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี กม.6+500 สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.26+800 ถึงกม.34+000 เป็นช่วงๆ สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 0
แก้มลิงหนองหางสิงห์ (ช่วงที่2) โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 10(20/06/2561) 1
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ