ค้นหา

  แนวทางการมีส่วนร่วม  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1.
การใช้งานเว็บไซต์รับฟังฯ 24/01/2551
2.
วิธีการใช้งานเว็บไซต์รรับฟังฯ 01/10/2550
3.
แนวทางการดำเนินการตามระเบียบรับฟังฯ 01/10/2550
4.
คำถาม ถามบ่อย (สำหรับเจ้าหน้าที่) 22/01/2552
5.
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบ นร. 26/01/2552
6.
คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ นร. 26/01/2552
7.
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน มูลนิธิปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26/01/2552
8.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 26/01/2552
9.
การมอบอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 26/01/2552
10.
การสานเสวนาหาทางออกในประเด็นสาธารณะ โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 26/01/2552
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 13 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 2