ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1. ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำ... 05/02/2562
2. ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำ... 05/02/2562
3.
ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส... 20/11/2561
4.   ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประ... 03/08/2561
5. การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.... 09/02/2561
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
7.   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประ... 20/12/2561
8.   ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส... 20/11/2561
9. ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลคอรุม ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น... 25/09/2561
10.   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 14/09/2561
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 268 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 27