ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
2. สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ... 03/11/2560
3. การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ ... 25/10/2560
4. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม แล... 12/10/2560
5. สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที่ 3 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการ... 10/10/2560
6. สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข... 10/10/2560
7. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อโครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโร... 29/09/2560
8. การสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ... 29/09/2560
9. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทาง และการประชุมการรับฟังความคิดเห็นข... 22/09/2560
10. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง... 12/09/2560
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 234 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 24