[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ"
จํานวนคำถามทั้งหมด 1601 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
06/01/2550
ขอให้ตั้งกระทู้ใหม่ หากคำถามในกระทู้เดิม ได้รับการตอบแล้ว  
ฝปน.
6738
181
18/03/2550
อยากให้ท่านนายกกำชับ สตง.ในการตรวจงาน  
อปท.
4542
134
30/05/2550
ปรับเกลี่ยกำลังพล ตชด.  
ตชด.ชั้นประทวน
8079
83
04/08/2552
ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการต้นกล้าอาชีพ  
อุดม ศรีมั่น
2984
73
14/05/2550
ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2549 เงินยังไม่เข้าเลย  
เด็กที่รอความหวัง
3723
71

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
02/09/2555
เรื่องการแก้ปัญหาน้ำไม่พอทำการเกษตร  
นายฉลวย คเชนทรกำแหง
203
0
23/08/2555
อยากให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินโครงการ Soft Loan  
ขวัญใจ สังข์เสือ
225
3
21/08/2555
หางบไป "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ให้ใกล้เคียงค่าแรง 300"  
แสงชัย เอื้อศิลป์
249
5
20/08/2555
ความไม่โปร่งในโครงการลดดอกเบี้ย3เปอร์เซ็นต์ 5 ปี  
กาญจนา ขาวเหลือง
214
0
14/08/2555
เงินอุทธรณ์ กรณีซ่อมแซมบ้าน ในวงเงิน 20000 บาท.  
สุรินทร์ เพ็ชรสัจจะ
206
1
09/08/2555
เราใช้งบประมาณ "อย่างคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน ??"  
แสงชัย เอื้อศิลป์
228
0
09/08/2555
สถานที่จอดรถของโรงพยาบาลสระบุรี  
สุภาภรณ์ สุขใจ
243
0
08/08/2555
อบต.ไม่ยอมจ่ายเงิน 15000 บาท อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์  
สุภัทรี ขามกุลา
242
0
07/08/2555
ต้องการให้สถาบันเทคโนโลป้องกันประเทศ วิจัยและพัฒนาอาวุธลำเเสงอนุภาค  
สิทธิพรรัตน์ บัวล้อมใบ
212
0
07/08/2555
อยากให้กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรีอ จัดตั้งกองกำลังหุ่นยนต์รบ  
สิทธิพรรัตน์ บัวล้อมใบ
218
0
07/08/2555
มีเรือดำน้ำหรือยังครับ  
นาย สิทธิพรัตน์ บัวล้อมใบ
258
0
17/07/2555
การอบรมหลักสูตร ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
อนันต์พงษ์ แก้วนนท์
315
0
12/07/2555
15000 ไม่ได้ ยังเลิกจ้างครู SP2 อีกเหรอ  
โบว์ อ่อนนุช
340
5
11/07/2555
การให้เงินเดือน 1,5000 และค่าครองชีพ ของ ข้าราชการท้องถภิ่น  
นันทินี เพิ่มศิลป์
300
0
11/07/2555
การปรับฐานเงินเดือนเป็น 15000  
นายนพดล สังฆรัตน์
260
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>