[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน"
จํานวนคำถามทั้งหมด 397 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
01/09/2552
มีปัญหาร้องเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพค่ะ  
เปรมฤดี แจ่มด้วง
1708
57
19/06/2551
การขึ้นเงินเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป  
ศุภลักษณ์ ศรีศิลป์
4075
35
05/11/2550
การร้องเรียน  
กกก กกกก
5408
34
04/02/2552
เรื่อง การให้เงินจำนวน 2,000 บาท กับผู้มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท  
ยาใจ ยิ่งพิศเพราะ
1442
22
29/07/2551
สิทธิพนักงานราชการค่ะ  
นฤมล สกุลเชื้อ
2343
21

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
06/05/2553
ความสงบของบ้านเมืองไม่บังเกิดเพราะ? "โปรดอ่าน"  
วัชรี วาสภักดี
408
3
17/04/2553
ภาพลักษณ์ของตำรวจตกต่ำมากในกรณีจับอริสมันต์  
สุกัญญา สุจฉายา
408
3
22/05/2552
คราวปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของชาวดินแดงชอยประชาสงเครา๑๔หรือช.พร้อมพรรณ  
เรณี วีรเวคิน
408
0
07/08/2552
เงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้มีรายได้น้อยยุติธรรมหรือ  
รัตนากร จันทร์อินทร์
411
0
14/12/2552
การปรับค่าจ้างขั้นตำของรัฐบาล  
ภัทรพล สิงห์เถื่อน
412
0
16/04/2553
ทำไมไม่ปลด ผบทบ. และ รสก. สตช. ?  
อริน อัคคพงษ์กุล
412
3
12/03/2553
ขอความรับผิดชอบกรณีพันตำรวจเอกสมเทียร  
อังสุธร ทิวขุนเณร
413
2
27/05/2553
ทำไม  
วัลลา หนูแข
414
0
14/04/2553
ทำไมปล่อยให้พวกเสื้อแดงทำตัวเป็นอันธพาล ไม่พอใจคนที่ไม่เห็นด้วยก็เข้าไปรุมทำร้าย  
พัตรา เจริญฉาย
414
5
03/10/2552
งานสร้างสะพานถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลกใครคือผู้รับเหมา  
สุทธิภาพ จันทร์แดง
414
0
21/08/2552
เป็นการแสดงความคิดเห็นเรื่องการอภิปรายเมื่อวานในรัฐสภา  
นายชยาง***ล ข้องรอด
417
0
02/10/2552
ขอคำแนะนำต้นกล้าอาชีพรุ่นพีๆด้วยครับ(ด่วนครับ)  
ณัฐจักร์ ศตพิสิทธิ์พร
420
0
31/05/2552
ช่วยมาตรวจสอบการฮั้วประมูลงานที่จังหวัดอุบลซึ่งมีการทุจริต  
นายตระ***ล เพชรผดุง
421
1
10/09/2552
ช่วยติดตามเบี้ยเลี้ยงโครงการต้นกล้าอาชีพ  
ชัชวาลย์ จิรเมธาง***
423
1
03/12/2552
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขตหนองแขม  
สมปอง เกตุแก้ว
423
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>