[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน"
จํานวนคำถามทั้งหมด 395 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
01/09/2552
มีปัญหาร้องเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพค่ะ  
เปรมฤดี แจ่มด้วง
1621
57
19/06/2551
การขึ้นเงินเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป  
ศุภลักษณ์ ศรีศิลป์
3715
35
05/11/2550
การร้องเรียน  
กกก กกกก
5237
34
04/02/2552
เรื่อง การให้เงินจำนวน 2,000 บาท กับผู้มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท  
ยาใจ ยิ่งพิศเพราะ
1361
22
29/07/2551
สิทธิพนักงานราชการค่ะ  
นฤมล สกุลเชื้อ
1887
21

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
09/12/2552
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
จิณะศิต ธนะสิริ
382
0
13/03/2553
สอบขึ้นบัญชีกรมคุมประพฤติไว้แล้วแต่บัญชียังไม่เคลื่อนไหว มีหน่วยงานอื่นจะขอใช้บัญชีร่วมหรือไม่  
นายกิตติพงษ์ ไชยสาส์น
382
1
29/06/2553
โครงการของประกันสังคม ให้ผู้ประกันยน กู้เงินดอกเบี้ย 2.50 เปอร์เซ็น  
วิสันติ์ หมั่นสระเกษ
384
6
02/10/2552
ขอคำแนะนำต้นกล้าอาชีพรุ่นพีๆด้วยครับ(ด่วนครับ)  
ณัฐจักร์ ศตพิสิทธิ์พร
384
0
14/04/2553
ทำไมปล่อยให้พวกเสื้อแดงทำตัวเป็นอันธพาล ไม่พอใจคนที่ไม่เห็นด้วยก็เข้าไปรุมทำร้าย  
พัตรา เจริญฉาย
385
5
03/05/2553
ความสงบของคนในชาติ "โปรดอ่าน"  
คนไทย รักและเป็นห่วงประเทศชาติ
385
5
02/11/2552
การเก็บขยะ  
นายการณ์ รูปเทวินทร์
386
0
25/09/2552
ยังไม่ได้เงิน  
นัน นัน
386
1
02/02/2553
เรื่องตำรวจและกฎหมายเรื่องจับรถมอเตอร์ไซ  
นายศักดิ์นรินทร์ บุญสุขวีรวัฒน์
388
2
14/12/2552
การปรับค่าจ้างขั้นตำของรัฐบาล  
ภัทรพล สิงห์เถื่อน
390
0
07/08/2552
เงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้มีรายได้น้อยยุติธรรมหรือ  
รัตนากร จันทร์อินทร์
396
0
12/03/2553
ขอความรับผิดชอบกรณีพันตำรวจเอกสมเทียร  
อังสุธร ทิวขุนเณร
398
2
07/01/2553
รางวัลแห่งการร่วมมือ  
ด.ช.จิรวิทย์ วรภัทรชัยสิทธิ์
401
1
09/10/2552
ครูอัตรจ้างภาจีน  
นางสาววารุณี สมใจ
404
1
10/09/2552
ช่วยติดตามเบี้ยเลี้ยงโครงการต้นกล้าอาชีพ  
ชัชวาลย์ จิรเมธาง***
406
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>