[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1971 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12198
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3811
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6761
124
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1564
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
245
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
24/03/2553
วินมอเตอร์ไซด์ที่ปากซอยแจ้งวัฒนะซอย1  
สุริยา สุขโอภาส
369
0
17/02/2552
ขอให้ช่วยเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่เหลือ  
สุรีย์พร สีแดง
487
6
03/07/2555
ทำไมไม่ให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเท่าเทียมกัน  
สุวดี จงรักสวัสดิ์กุล
156
0
04/04/2553
ไม่อยากให้ยุบสภา  
สุวรรณ เตชะวรรโต
1007
43
25/07/2551
ค้าของเก่าที่บ้านผิดกฏหมายไหม?  
สุวรรณโรจ ธนปฏิสนธิ์
523
0
06/02/2552
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของท่าน (มศว.) หลอกลวงผู้อื่นท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง  
สุวรรณา ฐิติชาญชัยกุล
445
2
02/06/2551
ทำไมกลุ่มพันธมิตรตั้งหน้าแต่จะสร้างปัญหา/พวกเขารักในหลวง รักประเทศจริงเหรอ  
สุวรรณา ภัทรธนทรัพย์
527
2
02/06/2551
ทำไมกลุ่มพันธมิตรตั้งหน้าแต่จะสร้างปัญหา/พวกเขารักในหลวง รักประเทศจริงเหรอ  
สุวรรณา ภัทรธนทรัพย์
539
2
14/04/2552
ให้กำลังใจนายกอภิสิทธิ์ และทีมงาน กอฉ.  
สุวารี วงศ์โรจนานันท์
520
9
26/03/2552
เกาะกูดเป็นของไทยไหม  
สุวิกา สุทธิ
465
0
27/07/2552
หวัดหมูระบาดในแม่กลองแล้วจ้า  
สุวิช ตั้งทีฆะรักษ์
385
0
21/05/2552
ต่างกันตรงไหน  
สุวิชา ปั้นหุ่น
377
0
26/02/2554
เรื่องทหาร ๆ  
สุวิชา อรุณประชารัตน์
237
0
14/09/2553
เครือข่ายเทเลคอมBack Boneต้องเป็นของรัฐ  
สุวิญญา มะนะโส
276
0
14/09/2553
กทม ยกเลิกค่าเก็บขยะเถอะค่ะ  
สุวิญญา มะนะโส
313
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>