[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2004 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
13063
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3916
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
7993
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1618
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
341
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
30/05/2551
ส่งเสริมแค่ไหน  
สุภาพ ศรีคง
529
0
06/08/2552
การไฟฟ้สส่วนภูมิภาคเรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์รายปีมีด้วยหรือ  
สุภาพร ทิพย์รัตน์
369
1
01/01/2551
หรือคนจนไม่มีสิทธิ์  
สุภาพร พลอยแสงเงิน
627
0
03/06/2551
ข้าวของคนไทยในอนาคน  
สุภาพร สมประกอบ
632
0
04/05/2552
อยากถามว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยได้มากน้อยเพียงไร  
สุภาพร อาภาธนานนท์
432
0
22/04/2552
เมื่อไรจะสามารถดำเนินการเรื่องรถแบบไม่ยุ่งยากซะที  
สุภาพรรณ วงษ์วิกย์กิจ
413
0
04/02/2551
ทางหลวงหมายเลข 345 จะมีรถ ขสมก. วิ่งหรือไม่  
สุภารัตน์ เทียนประภา
767
0
02/07/2551
ถ้ามี เซ็นทรัส ชาวขอนแก่นจะได้อะไร  
สุภาวดี สุวรรณศรี
568
1
10/10/2550
เรียนท่านอธิการบดี ทำไมเกรดของอาจารย์โสมสะอางถึงออกช้าจังเลย  
สุมาลี สุระภา
746
0
05/10/2554
การอุดช่องรั่วของบางโฉมศรี  
สุยล เพทัย
195
0
05/10/2554
การอุดช่องรั่วของบางโฉมศรี  
สุยล เพทัย
176
1
27/08/2551
ฝากถึงพ.ต.ท.ปิยบุตร อัจฉริยมงคล สภ.เชียงใหม่ ช้างเผือก  
สุรชัย ใจเที่ยง
643
0
28/02/2556
ทำไมเจ้าหน้าทีพูดจาไม่สุภาพ(สาขาบิ๊กซีระยอง)  
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว
146
0
02/09/2552
เสนอแนะเรื่อง การทำผิดสัญญาณไฟจราจร กรณีของคุณจอย ศิริลักษณ์ ครับ  
สุรพงษ์ บุญเรือง
448
0
28/10/2550
เมื่อไหร่เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)จะได้มีการปรับเพิ่มขึ้นบ้าง  
สุรพงษ์ หุตะนาวิน
1664
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>