[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1949 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
11800
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3748
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6115
123
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1518
57
26/10/2550
ร้องขอความเป็นธรรม  
ชอบ บุญยืน
3481
54

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
13/11/2550
การประเมิน PCU จังหวัดเพชรบุรีใช้กฏกูมากกว่ากฏเกณฑ์?????  
เสียใจที่ตั้งใจทำงานมาทั้งปี แต่ไม่มีความดีปรากกฏ
564
1
20/02/2556
แก้ปัญหาจราจรรอบๆตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
62
1
04/02/2556
เอาปัญหาไปเพิ่มงบ พัฒนาขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
58
1
20/06/2555
แก้ปัญหา ผลจากการพนันฟุตบอล ปล้น ชิงทรัพย์..ฯลฯ  
แสงชัย เอื้อศิลป์
137
0
21/11/2555
ยึดทรัพย์ นายทุนตัดไม้ทำลายป่า ค้าของเถื่อน  
แสงชัย เอื้อศิลป์
89
0
22/07/2551
ขอรถขนกระเบื้องวัด คนไทยช่วยด้วยค่ะ  
แสงระวี พุทธสอน
455
0
19/09/2555
ทางจักรยาน  
โสมวิภา ประสเสริฐศรี
68
0
09/12/2553
การเรียกบรรจุนายช่างโยธา  
ไสว กงทอง
234
0
28/12/2553
การบรรจุ นายช่างโยธากทม  
ไสว กงทอง
221
0
30/07/2552
รัฐบาลคิดเห็นอย่างไรกับการบริการของ ขสมก.  
หนึ่งฤทัย ศรีบรรพต
362
1
21/02/2551
ไม่สบายใจเลย  
หนูดี หวังก้าวหน้า
518
1
05/06/2552
ถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยของไทยแข็งแรง ต้องเริ่มที่ อปท.  
หมูอ้วน ณ รังสิต
359
0
12/02/2551
ขอให้นายยกทำงานเพื่อบ้านเมืองให้มากๆๆและเป็นธรรม  
หลาน วุฒิ
512
1
08/07/2553
ถนนสายสุพรรณบุรี-บางบัวทอง(340)ถนนชำรุดมาก  
หอมศิลป์ คำเสนาะ
283
0
02/04/2551
เด็กไม่มีที่เรียน ที่แปดริ้ว ช่วยเหลือด่วน......ด่วน  
หัทยา แจ่มวัฒนะชัย
556
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>