[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1968 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12126
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3795
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6612
124
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1553
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
227
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
04/04/2553
ไม่อยากให้ยุบสภา  
สุวรรณ เตชะวรรโต
1003
43
25/07/2551
ค้าของเก่าที่บ้านผิดกฏหมายไหม?  
สุวรรณโรจ ธนปฏิสนธิ์
521
0
06/02/2552
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของท่าน (มศว.) หลอกลวงผู้อื่นท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง  
สุวรรณา ฐิติชาญชัยกุล
442
2
02/06/2551
ทำไมกลุ่มพันธมิตรตั้งหน้าแต่จะสร้างปัญหา/พวกเขารักในหลวง รักประเทศจริงเหรอ  
สุวรรณา ภัทรธนทรัพย์
524
2
02/06/2551
ทำไมกลุ่มพันธมิตรตั้งหน้าแต่จะสร้างปัญหา/พวกเขารักในหลวง รักประเทศจริงเหรอ  
สุวรรณา ภัทรธนทรัพย์
535
2
14/04/2552
ให้กำลังใจนายกอภิสิทธิ์ และทีมงาน กอฉ.  
สุวารี วงศ์โรจนานันท์
518
9
26/03/2552
เกาะกูดเป็นของไทยไหม  
สุวิกา สุทธิ
463
0
27/07/2552
หวัดหมูระบาดในแม่กลองแล้วจ้า  
สุวิช ตั้งทีฆะรักษ์
380
0
21/05/2552
ต่างกันตรงไหน  
สุวิชา ปั้นหุ่น
371
0
26/02/2554
เรื่องทหาร ๆ  
สุวิชา อรุณประชารัตน์
232
0
14/09/2553
เครือข่ายเทเลคอมBack Boneต้องเป็นของรัฐ  
สุวิญญา มะนะโส
274
0
14/09/2553
กทม ยกเลิกค่าเก็บขยะเถอะค่ะ  
สุวิญญา มะนะโส
312
0
14/09/2553
ความถี่ น้ำมัน แร่ ป่าไม้เป็นสมบัติของชาติ ประชานต้องได้ประโยชน์  
สุวิญญา มะนะโส
267
0
06/10/2553
พนักงานราชการสังกัดโรงพยาบาลจะมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการมั้ย  
สุวิตา สนทิม
311
2
22/12/2550
เขตเลือกตั้งหมู่ 15  
เสมอขวัญ หล้าสกุล
646
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>