[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2064 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15540
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4489
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
12998
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1913
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
663
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
12/02/2551
ทำไมไม่จับ  
nakharin nopphakao
697
0
12/02/2551
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
นันทริญา จำปาทอง
740
0
12/02/2551
สัญญาณโทรทัศน์โดนรบกวนทั้ง ช่อง 3.(อสมท.) กับ ช่อง 11.(กรมประชาสัมพันธ์)  
ศักดิ์ดา อาขาล
790
0
12/02/2551
นโยบายเขตปกครองพิเศษ  
ปีกฟ้า ประชารษฎร
759
0
12/02/2551
เรื่องเลขารัฐมนตรี  
คนไทย ..
787
0
12/02/2551
ขอให้นายยกทำงานเพื่อบ้านเมืองให้มากๆๆและเป็นธรรม  
หลาน วุฒิ
653
1
11/02/2551
วิธีการที่ทำให้เด็กมีเพศสัมพันกันน้อยลงและคดีข่มขืนลดลง  
atec077 atec077
717
1
11/02/2551
ใบอนุญาติปลูกสร้าง  
พิสิทธิ์ บุญตาม
734
1
11/02/2551
ช่วยเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ แบบสายได้หรือครับ  
เด็กตาดำๆๆ เด็กตาดำๆๆ
733
0
11/02/2551
ขอเสนอ1โครงการ3ประโยชน์ช่วยนำท่วมช่วยภัยแล้งได้ดินถมที่  
atec077 atec077
644
1
11/02/2551
ที่เชียงรายเห็นแล้วไม่สบายใจมากๆค่ะ  
ปรียาภา พานิชสรรพ์
672
1
10/02/2551
อยากจะให้เปลี่ยนแปลงคำว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายทบทวนและเสนอแนะจะได้ไหม  
atec077 atec077
707
0
10/02/2551
ทำไมเดี๋ยวนี้ถนนสี่ช่องไม่มีเกาะกลางถนน  
พรหมศิริ อำไพ
768
0
10/02/2551
เสนอแนะเกี่ยวกับเกมออนไลน์ครับ  
ปฏิเวช ชาญกสิคุปต์
680
2
10/02/2551
ถนนวงแหวนชั้นสองที่จะเกิดใหม่ถ้ามีคลองขนานไปด้วยกทม.นำไม่ท่วมแน่นอน  
atec077 atec077
720
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>