[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2012 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
13505
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4048
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
8996
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1662
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
428
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
16/08/2552
ลดการส่งออกน้ำมัน  
สุนีย์ สอนดี
393
0
02/09/2552
อยากให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่  
สุพรรษา ควรสมบัติ
386
1
12/10/2554
ช้างต้องการความช่วยเหลือเรื่ออาหารด่วน  
สุพัชรา เย็นจันทร์
330
1
02/10/2552
ธุรการ 2 บัญชี ก.พ.จะมีโอกาสเรียกหมดหรือเปล่าคะ  
สุพัสสร กางขอนนอก
406
0
26/01/2553
กกต.ไม่โปร่งใสในการเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง  
สุภัคจิรา ศรีจันทร์
397
0
18/04/2551
ทางหน่วยงาน ไอซีที ทำอะไรบ้าง  
สุภัทร เจริญวัฒนชัย
620
0
13/07/2552
สถาบันกวดวิชาหยุด 15 วัน แล้วที่เปิดสอนพิเศษที่ไม่ได้ตั้งเป็นสถาบันกวดวิชาไม่ต้องหยุดด้วยเหรอ  
สุภัทร นิ่มนวล
381
2
30/05/2551
ส่งเสริมแค่ไหน  
สุภาพ ศรีคง
540
0
06/08/2552
การไฟฟ้สส่วนภูมิภาคเรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์รายปีมีด้วยหรือ  
สุภาพร ทิพย์รัตน์
378
1
01/01/2551
หรือคนจนไม่มีสิทธิ์  
สุภาพร พลอยแสงเงิน
643
0
03/06/2551
ข้าวของคนไทยในอนาคน  
สุภาพร สมประกอบ
650
0
04/05/2552
อยากถามว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยได้มากน้อยเพียงไร  
สุภาพร อาภาธนานนท์
449
0
22/04/2552
เมื่อไรจะสามารถดำเนินการเรื่องรถแบบไม่ยุ่งยากซะที  
สุภาพรรณ วงษ์วิกย์กิจ
425
0
04/02/2551
ทางหลวงหมายเลข 345 จะมีรถ ขสมก. วิ่งหรือไม่  
สุภารัตน์ เทียนประภา
794
0
02/07/2551
ถ้ามี เซ็นทรัส ชาวขอนแก่นจะได้อะไร  
สุภาวดี สุวรรณศรี
588
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>