[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2041 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14780
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4189
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
10782
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1720
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
513
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
08/02/2551
วิธีอ่านใจคน  
atec077 atec077
1165
0
08/02/2551
วิธีการที่ทำให้คุณทำงานเก่งขึ้น  
atec077 atec077
655
0
08/02/2551
วิธีทำให้นักศึกษาไม่ใส่เสื้อรัดรูป  
atec077 atec077
774
0
08/02/2551
วิธีทำให้คนไม่อยากสูบบุหรี่โดยเฉพาะนักเรียน  
atec077 atec077
679
0
07/02/2551
ขอข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านเพื่อหักลดหย่อนภาษี  
วัลทนา โลกสุวรรณ
949
1
07/02/2551
ทำไม ตร.ถึงหากินง่ายจัง  
สุนารถ ศรีสำราญ
665
0
07/02/2551
มีเรื่องขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ  
นุสรา ด้วงไกลถิ่น
675
0
07/02/2551
กองทุนกู้ยืม  
กาญจนา หล่าแสนเมือง
639
0
06/02/2551
วิธีการเป็นรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดทั้งๆที่มีวุฒิแค่ป.4  
atec077 atec077
666
0
06/02/2551
ทำไม่ถึงต้องสอนแบบทองจำ  
atec077 atec077
620
0
06/02/2551
การทำโทษด้วยการตีเป็นพฤติกรรมของเด็กเลี้ยงควายไม่ใช่คนมีการศึกษา  
atec077 atec077
573
0
06/02/2551
วิธีทำให้เด็กไม่ตั้งใจเรียนเรียนดีขึ้น  
atec077 atec077
1261
1
06/02/2551
คนมองข้ามการขุดคลอง  
atec077 atec077
635
0
06/02/2551
เสนอความคิดให้ตายก็ไม่มีรัฐบาลไหนจนใจ  
atec077 atec077
583
2
05/02/2551
วิธีแก้ปัญหาเด็กติดเกม  
atec077 atec077
630
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>