[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2019 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14362
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4108
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
9872
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1688
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
475
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
07/02/2551
ทำไม ตร.ถึงหากินง่ายจัง  
สุนารถ ศรีสำราญ
660
0
12/12/2553
ทำไมไม่ประหาร คดีข่มขืน  
สุนินาถ มณีสุโข
348
1
20/12/2554
การจองเลขทะเบียนรถกระบะค่ะ  
สุนิสา มีปิ่น
344
0
05/12/2558
ในอนาคต 3 ปี 59 - 61 จะมีเออรี่ใหม่จ๊ะ  
สุนี จริตซื่อ
39
0
31/03/2552
อู่ซ่อมรถเสียงดังในซอยสายไหม10  
สุนีย์ รอดเพทาย
615
0
16/08/2552
ลดการส่งออกน้ำมัน  
สุนีย์ สอนดี
401
0
02/09/2552
อยากให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่  
สุพรรษา ควรสมบัติ
393
1
12/10/2554
ช้างต้องการความช่วยเหลือเรื่ออาหารด่วน  
สุพัชรา เย็นจันทร์
342
1
02/10/2552
ธุรการ 2 บัญชี ก.พ.จะมีโอกาสเรียกหมดหรือเปล่าคะ  
สุพัสสร กางขอนนอก
413
0
26/01/2553
กกต.ไม่โปร่งใสในการเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง  
สุภัคจิรา ศรีจันทร์
404
0
18/04/2551
ทางหน่วยงาน ไอซีที ทำอะไรบ้าง  
สุภัทร เจริญวัฒนชัย
627
0
13/07/2552
สถาบันกวดวิชาหยุด 15 วัน แล้วที่เปิดสอนพิเศษที่ไม่ได้ตั้งเป็นสถาบันกวดวิชาไม่ต้องหยุดด้วยเหรอ  
สุภัทร นิ่มนวล
387
2
30/05/2551
ส่งเสริมแค่ไหน  
สุภาพ ศรีคง
554
0
06/08/2552
การไฟฟ้สส่วนภูมิภาคเรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์รายปีมีด้วยหรือ  
สุภาพร ทิพย์รัตน์
394
1
01/01/2551
หรือคนจนไม่มีสิทธิ์  
สุภาพร พลอยแสงเงิน
648
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>