[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1993 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12717
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3886
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
7693
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1607
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
311
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
10/10/2550
เรียนท่านอธิการบดี ทำไมเกรดของอาจารย์โสมสะอางถึงออกช้าจังเลย  
สุมาลี สุระภา
740
0
05/10/2554
การอุดช่องรั่วของบางโฉมศรี  
สุยล เพทัย
175
1
05/10/2554
การอุดช่องรั่วของบางโฉมศรี  
สุยล เพทัย
188
0
27/08/2551
ฝากถึงพ.ต.ท.ปิยบุตร อัจฉริยมงคล สภ.เชียงใหม่ ช้างเผือก  
สุรชัย ใจเที่ยง
637
0
28/02/2556
ทำไมเจ้าหน้าทีพูดจาไม่สุภาพ(สาขาบิ๊กซีระยอง)  
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว
145
0
02/09/2552
เสนอแนะเรื่อง การทำผิดสัญญาณไฟจราจร กรณีของคุณจอย ศิริลักษณ์ ครับ  
สุรพงษ์ บุญเรือง
446
0
28/10/2550
เมื่อไหร่เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)จะได้มีการปรับเพิ่มขึ้นบ้าง  
สุรพงษ์ หุตะนาวิน
1655
0
13/12/2550
เจ้าหน้าของรัฐลงชื่อมาทำงานแต่ไม่ได้อยู่ทำงาน ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่หรือเปล่า  
สุรศักดิ์ ชุ่มรอด
708
0
29/05/2553
เรื่องการสมาน  
สุรศักดิ์ สุทธิพรชัย
370
0
14/04/2552
ยินดีที่ท่านแก้สถานการณืได้ดีมากๆๆ  
สุรศิลป์ อำนาจ
471
2
22/06/2552
ทำไม "หวย"ของรัฐบาลถึงได้ราคาแพงมาก  
สุระกิจ ตรีธารา
477
6
14/12/2554
วันหยุดราชการช่วงปีใหม่  
สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์
208
0
08/03/2555
กระทรวงพานินิชย์ทำหอมแดงเน่า อันตรายทั้งอำเภอ  
สุรัตน์ สีหะวงษ์
254
1
22/04/2552
ให้กำลังใจ : เพื่อความสันติภายในของประเทศไทยเรา  
สุรัสวณี วงศ์เจริญ
502
0
14/03/2551
ทำมันลงทะเบียนไปแล้วมันไม่ขึ้นหละคะ  
สุราลัย อภิวัฑฒนา
597
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>