[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1961 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
11870
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3758
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6194
123
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1526
57
26/10/2550
ร้องขอความเป็นธรรม  
ชอบ บุญยืน
3493
54

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม   อ่าน ตอบ
27/07/2552
หวัดหมูระบาดในแม่กลองแล้วจ้า  
สุวิช ตั้งทีฆะรักษ์
364
0
21/05/2552
ต่างกันตรงไหน  
สุวิชา ปั้นหุ่น
358
0
26/02/2554
เรื่องทหาร ๆ  
สุวิชา อรุณประชารัตน์
210
0
14/09/2553
เครือข่ายเทเลคอมBack Boneต้องเป็นของรัฐ  
สุวิญญา มะนะโส
254
0
14/09/2553
กทม ยกเลิกค่าเก็บขยะเถอะค่ะ  
สุวิญญา มะนะโส
293
0
14/09/2553
ความถี่ น้ำมัน แร่ ป่าไม้เป็นสมบัติของชาติ ประชานต้องได้ประโยชน์  
สุวิญญา มะนะโส
256
0
06/10/2553
พนักงานราชการสังกัดโรงพยาบาลจะมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการมั้ย  
สุวิตา สนทิม
285
2
22/12/2550
เขตเลือกตั้งหมู่ 15  
เสมอขวัญ หล้าสกุล
630
0
29/03/2551
หัวใจสีเขียว  
เสรี นาคบุญ
695
0
02/02/2551
ห้องเรียนธรรมชาติจังหวัดระนอง  
เสรี นาคบุญ
546
0
23/01/2556
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
เสาวดี รับุมแก้ว
73
0
26/02/2551
รณรงค์และเข้มงวดกับผู้ขับขี่เรื่องการเร่งเครื่องยนต์ดังเกินกว่าเหตุ  
เสียงเงียบ เรานี้รักสงบ
491
0
13/11/2550
การประเมิน PCU จังหวัดเพชรบุรีใช้กฏกูมากกว่ากฏเกณฑ์?????  
เสียใจที่ตั้งใจทำงานมาทั้งปี แต่ไม่มีความดีปรากกฏ
566
1
20/02/2556
แก้ปัญหาจราจรรอบๆตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
66
1
04/02/2556
เอาปัญหาไปเพิ่มงบ พัฒนาขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
62
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>