[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2073 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15659
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4521
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
13338
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1941
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
730
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
13/02/2551
อยากทราบโครงการ ทางข้ามแยก เพชรเกษม-(แยกมาลัยแมน)  
สมชาติ เกษชายทอง
737
0
13/02/2551
นโยบายสาธารณะ  
ภูมิอดุลย์ ยีหวังกอง
765
1
13/02/2551
วิธีที่ให้คาเฟ่เปิดถึงเช้าได้  
atec077 atec077
752
0
13/02/2551
วันหยุดสงกรานต์  
นุชรดี สุยะ
660
2
13/02/2551
รัฐบาลมีหน้าที่หาเงินประชาชนมีหน้าที่รักษาฟรีถ้าใครกลัวรักษาไม่ดีทำไมไม่รักษาแบบเสียเงิน  
atec077 atec077
597
1
13/02/2551
วิธีการหนึ่งที่อาจทำให้ที่ดินบูมขึ้นได้  
atec077 atec077
751
0
13/02/2551
ข้อคิดเห็นทางทันตกรรม  
เอื้อนชุมา เสนวงษ์
833
0
13/02/2551
วิธีการหลุดจากความจนโดยที่ไม่ต้องสนใจความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
atec077 atec077
656
0
13/02/2551
ทำไมไม่อนุญาติให้รถปิคอัฟ4ประตูมาทำแท๊คซี่บาง  
atec077 atec077
768
0
12/02/2551
ทำไมไม่จับ  
nakharin nopphakao
754
0
12/02/2551
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
นันทริญา จำปาทอง
754
0
12/02/2551
สัญญาณโทรทัศน์โดนรบกวนทั้ง ช่อง 3.(อสมท.) กับ ช่อง 11.(กรมประชาสัมพันธ์)  
ศักดิ์ดา อาขาล
803
0
12/02/2551
นโยบายเขตปกครองพิเศษ  
ปีกฟ้า ประชารษฎร
824
0
12/02/2551
เรื่องเลขารัฐมนตรี  
คนไทย ..
802
0
12/02/2551
ขอให้นายยกทำงานเพื่อบ้านเมืองให้มากๆๆและเป็นธรรม  
หลาน วุฒิ
698
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>