[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2075 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15702
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4524
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
13564
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1951
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
752
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
14/02/2556
ลูกจ้างประจำจะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการกับเค้าบ้างมั้ยค่ะ  
วาณี อำพันทอง
234
0
07/02/2556
ทำไมไม่มีโครงการให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินสมทบของตัวเองได้จำนวนที่ขอกู้ไม่เกินเงินสมทบที่แต่ละคนมี  
นฤมล โกศลเสรฐ
196
0
07/02/2556
ทำไมถึงไม่ปรับปรุงหรือพัฒนารถเมล์ให้ดีขึ้นเสียที  
Alisa Alisa
221
0
04/02/2556
เอาปัญหาไปเพิ่มงบ พัฒนาขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
251
1
03/02/2556
โรงเรียนข้าราชการตำรวจเขาสอนให้ทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎบังหลวงหรือ  
ว่าที่ร.ท.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
176
0
03/02/2556
โรงเรียนข้าราชการตำรวจเขาสอนให้ทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎบังหลวงหรือ  
ว่าที่ร.ท.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
174
0
03/02/2556
ทำไมทำแบบนี้  
อรรถพล แสงเดือน
198
0
02/02/2556
เมื่อไหร่ถนนสายตากฟ้า-วังทองจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขื้น หรือขยายเป็นถนน4เลนเสียที  
เทิดทูน ชูศรี
242
0
23/01/2556
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
เสาวดี รับุมแก้ว
205
0
21/01/2556
เหมาะสมรึป่าวที่ทำแบบนี้คับ  
อมร ตันตาปกุล
300
0
17/01/2556
ปรับเงินเดือน สวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ส่วนกลาง  
เป็นธรรม มีไหม
208
0
12/01/2556
เสนอความคิดเห็นในการปรับเงินเดือนให้้กับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติดังนี้ (คุณสมบัติพิเศษและเพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่)  
วุฒิชัย ชูปลอด
346
0
11/01/2556
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกับของ อปท.แตกต่างกัน  
จนท.อปท. อปท.
228
1
09/01/2556
การปรับเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พัชสนันท์ กุลธนาวรวิวัฒน์
272
0
09/01/2556
เรื่องของรถเลี่ยไลของสำนักสงฆ์ต่างๆ  
ถนอมศักดิ์ รุ่งแจ้ง
157
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>