[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2064 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15540
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4489
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
12998
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1913
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
663
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
25/06/2552
สำนักงานเขตจอมทองละเลยต่อหน้าที่  
ประชาชน จอมทอง
497
1
22/06/2552
ทำไม "หวย"ของรัฐบาลถึงได้ราคาแพงมาก  
สุระกิจ ตรีธารา
559
6
22/06/2552
ตำรวจทางหลวง .ฉลาม.ฆ,ษฒ  
คงศักดิ์ พริ้มพราย
524
0
21/06/2552
ที่ดินราชพัสดุ  
เจี๊ยบ .
524
0
19/06/2552
สถานที่จอดรถหน้าบ้าน  
ธีรารัตน์ แก้วสุริบูรณ์
476
0
19/06/2552
ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่ออกเสียงโท  
ประมุข งามละเมียด
545
0
19/06/2552
เงินโบนัสข้าราชการจะได้รับเมื่อไหร่  
ไพฑูรย์ เบื้องบน
614
1
18/06/2552
เรื่อง การเบิกค่าเล่าเรียนของส่วนราชการ  
นางศตพร พลายมนต์
530
0
17/06/2552
รับไม่ได้ คำพูด ของ สส.พรรคประชาธิปัติย์ วันประชุม กู้พรบ.4 แสนล้าน  
นันทนา อยู่ถนอม
505
1
17/06/2552
หลอดไฟที่พักรอรถประจำทาง  
อลงกต เกษแก้วเจริญ
509
2
16/06/2552
การขยายเส้นทาง ขสมก.  
ทัศนีย์ เจริญศักดิ์
542
1
13/06/2552
เผยวิธีทำเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต  
ทศพิธ รุจิระศักดิ์
479
0
13/06/2552
ช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงิน ชพค.  
อรวรรณ เพ็ชร์สังวาลย์
535
0
13/06/2552
ทำไมคณะรัฐมนตรีและสส.ไม่ใช่แบบเสื้อพระราชทานแทนสูท  
สุดชีวี มณีวรรณ
652
0
12/06/2552
ทำไมยังมีสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาในกรุงเทพจำนวนมาก  
พล มากแก้ว
533
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>