[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2010 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
13291
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3989
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
8387
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1639
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
384
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
11/04/2552
สายเกินไปแล้ว  
ประชาชนบางบัวทอง นนทบุรี
455
4
06/05/2552
แก้ไขป้ายชื่อถนนด่วน  
วรารัตน์ อนวัชมงคล
455
0
14/04/2552
เป็นกำลังใจ  
กิ่งทิพย์ และ อรพินท์ ผาสุขถ้อยและศุภศิริ
455
1
06/06/2552
ทำไมกู้เงินกยศ.ถึงได้ยากอย่างนี้  
รุจิดา รุจิรพงศ์พันธ์
455
0
18/03/2552
การหารายได้เข้าประเทศ  
กสิณี นนทประสาท
456
0
29/04/2552
ของบประมาณให้ วัด/สำนักสงฆ์ ที่ห่างไกล  
ศุภวรรณ อำนวยวิบูลย์
456
2
21/05/2554
ตลาดนัดวงศกรขายของปิดถนนทำให้รถติด แถวให้รถขายของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงรถยนต์ ของพ่อค้าแม่ค้าขึ้นไปจอดบน  
พิเชษฐ์ สินธพเรื่องชัย
457
0
13/06/2552
ช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงิน ชพค.  
อรวรรณ เพ็ชร์สังวาลย์
457
0
30/01/2552
การศึกษาไทยในปัจจุบันถ้อยหลังไม่เป็นท่าเพราะการปฏิรูปการศึกษา...  
ครูไทย ชัยภูมิ
458
2
06/02/2552
วิธีลดใช้ถุงพลาสติกที่ได้ผล  
นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
458
1
13/02/2552
เรื่องของตำรวจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภาณุพงศ์ ทิพย์สุวรรณ
458
2
12/08/2552
ปกป้องป่าและธรรมชาติ  
นายปฐวี ปิ่นไชยเครือ
458
1
07/05/2552
สังเกตไหม ? เว็บไซหน่วยงานราชการ ใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น  
นนานา นานา
458
0
17/04/2552
พวกเราคนกรุงเทพฯ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์  
วิยะดา หิรัญเกษม
458
0
12/04/2552
รักชาติมั้ย  
ศิริพร ปิติมานะอารี
459
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>