[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1981 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12330
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3843
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
7176
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1581
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
272
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
22/04/2552
เมื่อไรจะแก้ไขระเบียบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ อปท.  
ณิศชาญา เมฆอรุณ
433
1
30/03/2552
เช็คช่วยชาติ ทำไมไม่ให้กลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้างบ้าง  
อารีย์ นาควิเชตร
434
0
08/05/2552
ปัญหากลิ่นส่าเหล้า  
คนเดือนร้อน โดยตรง
434
0
19/04/2552
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมบุญมหากุศล ร่วมสร้างองค์สมมติ พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย  
นัท 08-9800-1039
434
0
21/04/2552
ทำไมลูกจ้างรายวัน/รายเดือน ถึงไม่ขึ้นเงินเดือน ขึ้นแต่ข้าราชการ  
นาย จิระวัฒน์ ถนอมเล็ก
434
0
20/07/2552
พนักงานที่ทำงานในนิคมฯบางปู ที่มีบ้านอยู่ในละแวกนั้น ต้องได้รับความลำบากในการเดินทาง  
เกศสุดา มาตร์มงคล
435
0
24/02/2552
ทำไมรัฐบาลไม่จัดสถานที่ที่แสดงถึงวัฒธรรมไทย  
วัชนี กุลประสิทธ์
435
0
01/05/2552
เงินเดือนข้าราชการทำไมมักจะตกเบิกคะ  
รัตติกาล หินแก้ว
435
0
09/04/2552
เกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ำมันช่วงนี้ครับ ท่านนายกฯ  
ทวีเกียรติ เปี่ยมวุฒิ
436
4
25/04/2552
ขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทัน  
ยุพิน คำเนตร
436
0
18/04/2552
รุ้องทุำกข์เรื่องการให้บริการของสถาับันทันตกรรม  
กมลลดา นิยมทรัพย์
436
0
29/04/2552
ของบประมาณให้ วัด/สำนักสงฆ์ ที่ห่างไกล  
ศุภวรรณ อำนวยวิบูลย์
436
2
21/04/2552
ทำไมถึงรับสมัครงานแต่ปริญญาตรี  
นางสาวสุกนดา แสงใส
436
0
07/05/2552
ทำไมลูกจ้างชั่วคราว กับพนักงานราชการถึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี  
ภูชิต จิตชัย
436
0
17/04/2552
เห็นด้วยไหม  
สมปอง สมัชชานนท์
437
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>