[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1989 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12573
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3870
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
7475
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1596
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
296
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
07/05/2552
สังเกตไหม ? เว็บไซหน่วยงานราชการ ใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น  
นนานา นานา
444
0
06/06/2552
ทำไม จพ.สาธาษรสุขชุมชน ไม่ได้ปรับเป็นนักวิชาการ  
ขอความ ยุติธรรม
444
0
10/03/2552
น่าจะช่วยได้น่ะ  
ฉัตรชัย สุริยรัชนี
445
0
21/01/2552
ทำไมไม่เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบรรชีได้ให้หมดเลย  
นางสาวพนิตนาฏ สำแดงเดช
445
1
09/04/2552
เกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ำมันช่วงนี้ครับ ท่านนายกฯ  
ทวีเกียรติ เปี่ยมวุฒิ
445
4
22/05/2552
จะมีอุปสมบทหมู่หรือไม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เหมือนปี 2550  
ปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดี
445
0
09/07/2552
การขอใบประกอบวิชาชีพครู  
ณราพร พวงธรรม
445
0
20/04/2552
คนทำผิดรัฐธรรมนูญ ควรให้อภัยหรือ  
นพ.มานะ จันทรชาติ
445
2
06/02/2552
วิธีลดใช้ถุงพลาสติกที่ได้ผล  
นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
446
1
12/04/2552
รักชาติมั้ย  
ศิริพร ปิติมานะอารี
446
0
19/04/2552
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมบุญมหากุศล ร่วมสร้างองค์สมมติ พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย  
นัท 08-9800-1039
446
0
31/03/2552
ขอเวลาราชการทวีคูณในการรับราชการอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้  
นางธิปัตยา คงสุวรรณ
447
0
02/04/2552
เรื่อง ตรวจจับรถบรรทุก  
ภัทราพร พิลา
447
1
16/06/2552
การขยายเส้นทาง ขสมก.  
ทัศนีย์ เจริญศักดิ์
447
1
14/04/2552
ขอให้วันหยุดที่ 16 -17 เมษายน 52 ให้ศาลเปิดประกันตัว  
นางปริยา เทียบแก้ว
447
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>