[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2072 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15621
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4508
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
13224
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1935
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
709
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
04/07/2552
ส่วนปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อผลทางการเมือง  
อโนชา สมพานนอก
545
0
02/07/2552
กิริยา มารยาของตำรวจ  
อดิศร เลิศฤทธิ์
564
0
29/06/2552
ทำไมระเบียบ อปท.จึงกำหนดให้ผู้ใหญ๋บ้านต้องอยู่ในวาระถึงเกษียอายุ  
ปฐพี พรสมบูรณ์ศรี
471
1
29/06/2552
ครูอัตราจ้าง  
สิรภัทร ศรีมงค์
564
0
29/06/2552
อยากให้โฆษณา พระวอวัชรเมธี หรือนักพูด....  
ปัทมา แจ้งสว่าง
883
0
29/06/2552
อยากให้กรมชลประทานไปพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำ ที่อ.วิเชียรบุรี  
สำนึกรักบ้านเกิด เด็กวิเชียร
506
0
29/06/2552
ทำไม อบต จึงมีโบนัท  
เพ็ญพัก บุญศรี
534
0
26/06/2552
เปิดสอบบรรจุข้าราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  
เด็กใต้ จังหวัดยะลา
568
2
25/06/2552
สำนักงานเขตจอมทองละเลยต่อหน้าที่  
ประชาชน จอมทอง
532
1
22/06/2552
ทำไม "หวย"ของรัฐบาลถึงได้ราคาแพงมาก  
สุระกิจ ตรีธารา
570
6
22/06/2552
ตำรวจทางหลวง .ฉลาม.ฆ,ษฒ  
คงศักดิ์ พริ้มพราย
536
0
21/06/2552
ที่ดินราชพัสดุ  
เจี๊ยบ .
558
0
19/06/2552
สถานที่จอดรถหน้าบ้าน  
ธีรารัตน์ แก้วสุริบูรณ์
487
0
19/06/2552
ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่ออกเสียงโท  
ประมุข งามละเมียด
561
0
19/06/2552
เงินโบนัสข้าราชการจะได้รับเมื่อไหร่  
ไพฑูรย์ เบื้องบน
652
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>