[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1947 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
11484
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3690
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
5768
123
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1478
57
26/10/2550
ร้องขอความเป็นธรรม  
ชอบ บุญยืน
3424
54

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
17/04/2552
เห็นด้วยไหม  
สมปอง สมัชชานนท์
395
0
01/05/2552
เงินเดือนข้าราชการทำไมมักจะตกเบิกคะ  
รัตติกาล หินแก้ว
395
0
02/05/2552
เมื่อพบว่าผู้ใหญ่กระทำความผิดทางอาญาแล้วไม่ดำเนินคดี  
รักษา อุปัญญ์
395
0
09/05/2551
ทำไมตำรวจบางคนถึงไม่สุภาพ  
ศิรติพร อุตโม
396
0
06/02/2552
อยากให้รัฐบาลกำหนดค่าเงินตายตัว  
toon toon
396
1
14/01/2552
อยากให้มีการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินของนักการเมืองท้องถิ่น  
ประชาชน รักเมืองไทย
396
0
27/02/2552
เส้นทางเดินรถ ของถนนแต่ละเส้น ในกทม.  
arse nal
396
2
09/06/2552
แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย  
.... ...
396
0
14/04/2552
ขอให้วันหยุดที่ 16 -17 เมษายน 52 ให้ศาลเปิดประกันตัว  
นางปริยา เทียบแก้ว
396
0
27/03/2552
เรื่องเช็คช่วยชาติ 2,000.00 บาทค่ะ  
กุลชรี กระตุดนาค
397
0
28/05/2552
เรื่องการเก็บเงินค่าต่างๆของสถานศึกษา  
วิภาดา โลหะสาร
397
0
05/07/2552
ควันรถเมล์ดำจนหนูปอดดำแล้ว  
ปวิตรี มนตเสรีวงศ์
397
0
16/08/2552
การทำงานของ การเคหะแห่งชาติ  
วิศณี อ่วมแจ้ง
398
0
06/05/2552
ขอความกรุณาจากท่านนายกอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ  
ณิศชาญา จันทรักษา
398
1
12/04/2552
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
Pronthip anunchonwong
398
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>