[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1971 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12186
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3808
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6743
124
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1560
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
241
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน   ตอบ
11/03/2552
ช่วยเรื่องการสอบของ กพ. ด้วย  
สลาวุฒิ ดาราช
427
0
12/04/2552
รักชาติมั้ย  
ศิริพร ปิติมานะอารี
427
0
14/03/2552
อยากให้ตำรวจเชียงใหม่ดูแลเรื่องคนต่างด้าว  
ภาณุวิชญ์ แรกชำนาญ
427
1
07/05/2552
สังเกตไหม ? เว็บไซหน่วยงานราชการ ใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น  
นนานา นานา
427
0
17/09/2552
ทำไมตำรวจคิดค่าปรับการไม่ต่อทะเบียน สูงกว่าค่าปรับจริงของสำนักงานขนส่งจังหวัด  
พล จรรยา
428
1
18/03/2552
การหารายได้เข้าประเทศ  
กสิณี นนทประสาท
429
0
19/05/2552
สมัครสอบ ก.พ.เสียค่าสมัครแพงแล้วแก้ไขใบสมัครไม่ได้ด้วยค่ะ  
กัลยกร กลิ่นแพทอง
429
1
17/04/2552
เห็นด้วยไหม  
สมปอง สมัชชานนท์
429
0
11/04/2552
ยินดีที่เห็นรายการของอาจารย์เจิมศักดิ์ทางช่อง 11  
ภารดี ชื่นพิศาล
430
1
22/04/2552
เมื่อไรจะแก้ไขระเบียบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ อปท.  
ณิศชาญา เมฆอรุณ
430
1
07/05/2552
ทำไมลูกจ้างชั่วคราว กับพนักงานราชการถึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี  
ภูชิต จิตชัย
430
0
13/09/2552
สำนักงานเขตราชเทวี  
นิภา ศิริปรุ
430
0
30/03/2552
เช็คช่วยชาติ ทำไมไม่ให้กลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้างบ้าง  
อารีย์ นาควิเชตร
431
0
29/08/2551
เดี๋ยวนี้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ไม่ต้องใสหมวกกันน็อกแล้วเหรอ  
จาริณี เงินประสพสุข
431
2
02/05/2552
เมื่อพบว่าผู้ใหญ่กระทำความผิดทางอาญาแล้วไม่ดำเนินคดี  
รักษา อุปัญญ์
431
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>