[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ"
จํานวนคำถามทั้งหมด 1588 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
06/01/2550
ขอให้ตั้งกระทู้ใหม่ หากคำถามในกระทู้เดิม ได้รับการตอบแล้ว  
ฝปน.
6282
181
18/03/2550
อยากให้ท่านนายกกำชับ สตง.ในการตรวจงาน  
อปท.
4387
134
30/05/2550
ปรับเกลี่ยกำลังพล ตชด.  
ตชด.ชั้นประทวน
6894
83
04/08/2552
ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการต้นกล้าอาชีพ  
อุดม ศรีมั่น
2839
73
14/05/2550
ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2549 เงินยังไม่เข้าเลย  
เด็กที่รอความหวัง
3537
71

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
23/04/2553
เมื่อไหร่เบอร์เดิมจะเปลี่ยนเครือข่ายได้สักที  
พงษ์ชัย ศิวกุล
394
0
22/04/2553
การแต่งกายของนักเรียนมุสลิมใน ร.ร.สามัญทั่วไป  
ปฏิพัทธ์ โต๊ะกา
493
0
22/04/2553
การแต่งกายของนักเรียนมุสลิมใน ร.ร.สามัญทั่วไป  
ปฏิพัทธ์ โต๊ะกา
336
0
17/04/2553
อยากให้จัดตั้งโครงการชาวอีสานรักบ้านเกิดกลับไปตายที่บ้านตนเอง  
ว่าที่ร.ต.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
393
0
17/04/2553
ทำไมปล่อยให้ชาวภาคอีสานอพยพมาภาคกลางจนเกิดความแตกสามัคคี  
ว่าที่ร.ต.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
417
0
17/04/2553
ทำไมปล่อยให้ชาวภาคอีสานอพยพมาภาคกลางจนเกิดความแตกสามัคคี  
ว่าที่ร.ต.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
328
0
17/04/2553
ทำไมปล่อยให้ชาวภาคอีสานอพยพมาภาคกลางจนเกิดความแตกสามัคคี  
ว่าที่ร.ต.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
346
0
17/04/2553
ทำไมปล่อยให้ชาวภาคอีสานอพยพมาภาคกลางจนเกิดความแตกสามัคคี  
ว่าที่ร.ต.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
341
0
12/04/2553
รัฐบาลจะมีทางช่วยผมอย่างไร  
นคร ใฝ่เฟื้อย
406
0
09/04/2553
ปิดสัญญาณดาวเทียมของคนเสื้อแดง  
สัญญวีร์ ยุตติยงค์
405
6
08/04/2553
ข้าราชการไทยหายไปไหน?  
ศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์
375
0
30/03/2553
115 รับซื้อเฮอร์บาไลฟ์ ทุกตัว ให้ราคาดี ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร 089-673-4478  
ple kitti
424
2
30/03/2553
รัฐบาลน่าจะมีนโยบายทำน้ำประปาเพื่อการทำนาและเกษตรอื่นๆ  
Suriyo sriruksa
367
0
29/03/2553
นโยบายของรัฐเปลี่ยนง่ายเกินไป  
ทศพร ทิพย์วรธรรม
337
0
29/03/2553
นโยบายของรัฐเปลี่ยนง่ายเกินไป  
ทศพร ทิพย์วรธรรม
321
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>