[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ"
จํานวนคำถามทั้งหมด 1553 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
06/01/2550
ขอให้ตั้งกระทู้ใหม่ หากคำถามในกระทู้เดิม ได้รับการตอบแล้ว  
ฝปน.
5100
181
18/03/2550
อยากให้ท่านนายกกำชับ สตง.ในการตรวจงาน  
อปท.
4103
134
30/05/2550
ปรับเกลี่ยกำลังพล ตชด.  
ตชด.ชั้นประทวน
5179
83
04/08/2552
ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการต้นกล้าอาชีพ  
อุดม ศรีมั่น
2572
73
14/05/2550
ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2549 เงินยังไม่เข้าเลย  
เด็กที่รอความหวัง
3241
71

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
25/01/2553
ส่งเสริมความรักชาติ  
สุนทร เกี้ยงเกลา
306
0
22/01/2553
นสพ.พลังชนออนไลน์ " เสนอข่าวฉับไว ไปไกลทั่วทุกภูมิภาค "  
เรวัติ น้อยวิจิตร
277
0
22/01/2553
สอบถามเงินช่วยเหลือของต้นกล้ารุ่น 6 ค่ะ  
มาริษา สมิทธิพงศ์พาณิช
324
0
22/01/2553
เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐ  
อัญชลี ศุขโชติ
312
0
15/01/2553
ข้อคิดเห็นเรื่องการขายสลากกกินแบ่งเกินราคา  
นายวิทยา แสงทอง
307
0
14/01/2553
บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ www.alaskapoipet.com ที่นิยมมากที่สุด  
สมยศ ทองมี
345
0
13/01/2553
เด็กเส้น เส้นสาย  
ฐิตินันท์ วังสาร
338
1
13/01/2553
ทำไมออกมาแสวงความคิดเห็น ถึงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยตอบ ให้หายข้องใจเกี่ยวกับโครงการต้นกล้าอาชีพ  
สุครีพ พลโยธา
456
4
13/01/2553
ต้นกล้ารุ่น2เดือนพฤศจิกายน2552  
นายภาสกร วงศ์ชิตาภา
357
0
11/01/2553
เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า  
เบญจวรรณ จิตรีไหว
327
0
11/01/2553
เรียนต้นกล้ารุ่นที่2เดือนพฤษภาคมแต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนครั้งที่3  
นางเกร็ดดาว อภิชาติโยธิน
345
0
09/01/2553
ทำไมต้นกล้าอาชีพรุ่นที่8 ถึงไม่ได้เรียนกันทุกคน  
ศิรินรัตน์ ตั้งจิตรมีชัย
477
2
08/01/2553
ทำสัญญาประกันราคาข้าวไว้วันที่ 21 พ.ย. 52 ธกส.ให้ใช้สิทธิวันที่ 25 ธค. 52 มีสิทธิได้รับส่วนต่างไหมคะ  
นางสาวสุรัสวดี ชะอุ่มวงค์
317
0
03/01/2553
ทำไมเรื่องการแก้ปัญหาขยะจึงแก้ไม่ได้ ไม่มีการประเมิณผลงานที่แล้วๆมา  
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สร้างสรรค์สิ่งดีแก่สังคมไทย
341
0
01/01/2553
เมื่อไหร่ 3G จะมาเป็นเรื่องเป็นราว  
ธนธัส คำนูเอนก
332
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, [24], 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>