[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1973 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12251
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3823
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6876
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1569
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
261
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
27/03/2551
ทำไมถึงไม่แจ้งชาวบ้านก่อน  
ประชาชน จังหวัดลพบุรี
575
0
26/03/2551
การจองเลขทะเบียนรถยนต์ ของกรมขนส่ง...งงมากๆๆๆ..  
สาธิต สมพันธ์แพ
1138
10
25/03/2551
การท่องเที่ยว  
นางเพลินพศ มาร์ซิญลี
566
0
25/03/2551
ต้องการให้รัฐบาลเข้าถึงประชาชนให้มากในเรื่องกฎหมาน  
นายสมคิด คตจำปา
541
0
25/03/2551
เมื่อไรรัฐบาลใหม่จะไปช่วยคนจนในการจัดการหนี้นอกระบบ  
นายสมคิด คดจำปา
526
0
25/03/2551
ไม่ต้องการให้มีการเล่นสงกรานต์ภายในบริเวณถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว 53 กรุงเทพฯ  
สนมพร ธันวานนท์
572
0
25/03/2551
อยากให้ขี้นเงินเดือนให้ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐบาลบ้างค่ะ  
ศศิธร ใจอารีย์
549
0
24/03/2551
รัฐบาลจะช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้ได้ไหม  
ด.ญ.เอลีซาแยง เทเลอร์
516
0
24/03/2551
ทำไมคนที่ร่างรัฐธรรมนูญและสนับสนุนถึงไม่ยอมลงมาเล่นการเมือง  
atec077 atec077
538
2
24/03/2551
ช่วยข้าราชการอย่างไรดี  
พัชรินธร ศรีดี
530
2
22/03/2551
ถ้าเกิดพัทยาจัดบ่อนคาซีโน  
วันชนะ จิตเจริญ
737
0
22/03/2551
พรรคพลังประชาชนถูกยุปพรรคไม่เป็นไรแต่คนที่จะตายคือประชาชน  
atec077 atec077
550
0
22/03/2551
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีง่ายๆ  
นายธีรยุทธ กสิรักษ์
607
0
20/03/2551
เป็นตำรวจจราจรแล้วเครียดมาก็ควรไปนั่งทำงานในสน.ดีกว่ามั้ย  
kajeab ami
567
0
20/03/2551
ช้าง  
รัศมี ดิษฐเนตร
577
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>