[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2041 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14780
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4189
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
10782
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1720
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
513
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
02/05/2551
ทำไมผู้ที่รับผิดชอบไม่อ่าน  
นายเชาวลิต สังข์เฟื่อง
634
0
01/05/2551
ทำไม จนท.เขต ชอบทำกิริยาไม่สุภาพกับประชาชน  
JS S
582
0
01/05/2551
ช่วยปลดลำโพงหน่อย ไม่ไหวแล้ว  
ชาวบ้านผู้เดือดร้อน ไม่ขอเปิดเผย
762
0
01/05/2551
โครงสร้างของการปกครองของไทย และ เว็บไซต์ ministry of foreign affairs  
ปิติภัทร ศิริเกียรติสูง
1071
0
30/04/2551
ปัญหาที่ดินทำกินในเขตทหาร อ.ปากช่อง  
นายประทีป สโดอยู่
1282
0
30/04/2551
สงสารผู้ปกครองควักค่าเรียนกระเป๋าปลิ้น  
ทนดู มานาน
612
0
30/04/2551
จองอย่างไรถึงจะได้คิวทำฟัน  
ผู้ป่วย พัฒนาสังคมไทยให้รุ่งเรื่อง
609
0
30/04/2551
ขอคำแนะนะ..  
ศิริมา ไข่มุกข์
644
0
29/04/2551
สื่อหนังสือพิมพ์รัฐ  
สมชาย สุพฤฒิพานิชย์
622
0
29/04/2551
เงินเดือนพนักงานบริษัท  
อัฐพัฒน์ ต่ายแสง
605
1
29/04/2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ ม.6 ลงมา)  
ร้อยเอ็ด หวังดี
552
1
29/04/2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ ม.6 ลงมา)  
คนร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
584
0
29/04/2551
ขอความกรุณาให้พนง.อำเภอสะเดาปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มากกว่านี้  
ประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบริการ สะเดา
577
0
29/04/2551
สมุย เจริญผิดทาง  
nuttapon komnuanak
598
0
29/04/2551
กระทรวงศึกษาฯ มีปัญหาเรื่องเงินหรือ  
ว่าที่ขรก. รอมานาน
591
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>