[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1968 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12124
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3795
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6611
124
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1553
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
227
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
25/03/2551
ไม่ต้องการให้มีการเล่นสงกรานต์ภายในบริเวณถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว 53 กรุงเทพฯ  
สนมพร ธันวานนท์
563
0
25/03/2551
อยากให้ขี้นเงินเดือนให้ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐบาลบ้างค่ะ  
ศศิธร ใจอารีย์
541
0
24/03/2551
รัฐบาลจะช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้ได้ไหม  
ด.ญ.เอลีซาแยง เทเลอร์
509
0
24/03/2551
ทำไมคนที่ร่างรัฐธรรมนูญและสนับสนุนถึงไม่ยอมลงมาเล่นการเมือง  
atec077 atec077
528
2
24/03/2551
ช่วยข้าราชการอย่างไรดี  
พัชรินธร ศรีดี
524
2
22/03/2551
ถ้าเกิดพัทยาจัดบ่อนคาซีโน  
วันชนะ จิตเจริญ
733
0
22/03/2551
พรรคพลังประชาชนถูกยุปพรรคไม่เป็นไรแต่คนที่จะตายคือประชาชน  
atec077 atec077
545
0
22/03/2551
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีง่ายๆ  
นายธีรยุทธ กสิรักษ์
595
0
20/03/2551
เป็นตำรวจจราจรแล้วเครียดมาก็ควรไปนั่งทำงานในสน.ดีกว่ามั้ย  
kajeab ami
562
0
20/03/2551
ช้าง  
รัศมี ดิษฐเนตร
569
0
19/03/2551
อยากให้จัดช่องทางสำหรับรถจักรยาน  
บุญเรือน รักด้วง
582
0
19/03/2551
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์  
อรวรรณ พานิชชอบ
532
1
18/03/2551
ต้องการให้นายกข่วยพัฒนาภาคใต้ให้มาก  
จุฑาทิพย์ แสงงาม
568
0
18/03/2551
ทำไมไม่มีช่องจราจร สำหรับรถจักรยาน  
อำนาจ บารมีเกื้อ***
552
0
17/03/2551
เจ๊เกียวจะขอขึ้นค่ารถอีกแล้วหรือครั บ  
ฐากร ชุ่มอินถา
558
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>