[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2075 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15702
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4524
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
13564
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1951
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
752
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
16/05/2551
เงินเพิ่มค่าครองชีพ  
จิราพร ยอดทอง
665
0
15/05/2551
ควรพัฒนาชลบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุน  
oooo oooo
550
0
15/05/2551
อยากทราบว่าขึ้นเงินให้ลูกจ้างประจำ กับค่าครองชีพ ข้าราชการแต่  
กฤษดา ทวี***
595
1
15/05/2551
อยากรู้  
นริศตรา อาศัย
653
1
14/05/2551
ทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวบ้างค๊ะ  
พรรณี การัตน์
786
1
14/05/2551
คุณมองลูกจ้างชั่คราวเป็นคนบ้างไหม  
สุกัญญา รองตรัง
756
2
14/05/2551
สำหรับพนักงานราชการ  
น้ำเพชร โตลำดับ
739
4
14/05/2551
การปรับขึ้นค่าครองชีพ6% ไม่ยุติธรรม  
ขรก.จน ๆ ขอความเห็นใจ
717
4
14/05/2551
พนักงานมหาวิทยาลัยใครเหลียวแลบ้าง  
อุษา ทองอุปการ
736
0
14/05/2551
ทำไมปล่อยให้รถสี่ล้อแดงที่เชียงใหม่ทำผิดซ้ำซาก  
สมรัตน์ มะลิลา
665
1
13/05/2551
ข้าราชการซี6 ทำไมไม่ได้ค่าครองชีพเพิ่ม 6%  
ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี
775
2
13/05/2551
หนี้คนอื่นที่ทำให้ปวดหัวและความไม่เป็นธรรมของหน่วยงาน  
คนดี มักโดนคนอื่นรังแก
746
3
13/05/2551
จะแสดงข้อคิดเห็นไปยังอำเภอเมืองต้องแจ้งไปที่ใด  
pppp ttttt
648
0
12/05/2551
ปัจจุบันคนมีสีอาศัยเครื่องแบบ ทำผิดกฎหมายกันมาก เช่นค้ายาบ้าโดยไม่กลัวกฎหมาย  
คนลำปาง อยู่สบาย
714
0
11/05/2551
คำขวัญประจำจังหวัดที่เปลี่ยนใหม่  
อรพรรณ ธรรมวงษา
919
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>