[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2004 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
13069
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3920
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
8011
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1618
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
343
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
16/04/2551
ทำไมกองสลากจึงปล่อยให้มีการขายสลากเกินราคามาก โดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดราคาฉบับละ 100 บาท  
เกรียงศักดิ์ ไชยคุณ
558
2
16/04/2551
การพ่นยาฆ่าแมลงในทุ่งนาใกล้ชุมชน ท้องที่บางรักพัฒนา นนทบุรี  
ยศวดี พัวจตุรพัฒน์
787
0
14/04/2551
ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาเรื่อง "หวยบนดิน"  
นิยม หวยบนดิน
623
0
13/04/2551
วิธีแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา  
คนไทย ใจรักชาติ
914
0
12/04/2551
หลอกนักศึกษาไปทำงานหรือเปล่า  
กนิษฐ์นาฏ เหมือนพลอย
617
0
12/04/2551
เมื่อไรจะปรับปรุง  
บ้านเลขที่ 1 สีบุญเรือง
584
0
11/04/2551
การบรรจุรับราชการของนักศึกษาหลักสูตร5ปี  
ศิวิมล เทพสิงห์
671
0
11/04/2551
มีไม่ความเป็นธรรม  
ซาฟีอี เด็งแล
584
1
11/04/2551
many stop service ของที่ว่าการอำเภอเมือง  
คนน้อยใจ ใจน้อย
788
0
10/04/2551
อยากสอบถามเรื่องสอบทูตน่ะครับ  
นิสิต รัฐศาสตร์
755
0
10/04/2551
ขอสวมเสื้อเหลืองต่อ  
ประภาเพชร ยงเพชร
615
0
10/04/2551
ช่วยทบทวนการตัดต้นไม้ถนนสายเอเซียเลย  
ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง
645
0
08/04/2551
ข้อเสนอแนะปัญหาจราจร  
พลอากาศตรี วิชาคม อำนรรฆมณี
686
0
08/04/2551
หมวกกันน๊อกฉาบปรอดผิดด้วยหรือ  
วีระ คงมีเงิน
600
0
04/04/2551
ขอโอกาสให้กับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ (เจ้าหน้าที่)  
วนิดา พิพบ
678
2
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>