[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2010 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
13294
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3995
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
8388
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1639
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
384
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
18/04/2551
ต้องการยกเลิกบริการประชาชนในวันทำการหลังวันสงกรานต์  
เนืองทรัพย์ นาคสุข
558
0
18/04/2551
ทางหน่วยงาน ไอซีที ทำอะไรบ้าง  
สุภัทร เจริญวัฒนชัย
609
0
17/04/2551
อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องบ้านเอื้ออาทร  
ณัฐวสา ร่มพลูทอง
520
1
17/04/2551
ช่วงสงกรานต์ไม่สามารถที่จะสาดน้ำตำรวจได้เหรอ!  
มณัญชญา ทาวรรณะ
558
0
16/04/2551
เมื่อไหร่จะเปลี่ยนกฏหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ฉกาจ ปิ่นสกุล
630
3
16/04/2551
อยากให้นายกพูดสุภาพมากขึ้นในรายการทีวีช่อง NBT มั้ย  
สมรัตน์ มะลิลา
611
1
16/04/2551
ทำไมกองสลากจึงปล่อยให้มีการขายสลากเกินราคามาก โดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดราคาฉบับละ 100 บาท  
เกรียงศักดิ์ ไชยคุณ
562
2
16/04/2551
การพ่นยาฆ่าแมลงในทุ่งนาใกล้ชุมชน ท้องที่บางรักพัฒนา นนทบุรี  
ยศวดี พัวจตุรพัฒน์
793
0
14/04/2551
ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาเรื่อง "หวยบนดิน"  
นิยม หวยบนดิน
625
0
13/04/2551
วิธีแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา  
คนไทย ใจรักชาติ
916
0
12/04/2551
หลอกนักศึกษาไปทำงานหรือเปล่า  
กนิษฐ์นาฏ เหมือนพลอย
621
0
12/04/2551
เมื่อไรจะปรับปรุง  
บ้านเลขที่ 1 สีบุญเรือง
588
0
11/04/2551
การบรรจุรับราชการของนักศึกษาหลักสูตร5ปี  
ศิวิมล เทพสิงห์
677
0
11/04/2551
มีไม่ความเป็นธรรม  
ซาฟีอี เด็งแล
588
1
11/04/2551
many stop service ของที่ว่าการอำเภอเมือง  
คนน้อยใจ ใจน้อย
796
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>