[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2035 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14483
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4168
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
10562
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1709
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
504
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
30/04/2551
ขอคำแนะนะ..  
ศิริมา ไข่มุกข์
644
0
29/04/2551
สื่อหนังสือพิมพ์รัฐ  
สมชาย สุพฤฒิพานิชย์
621
0
29/04/2551
เงินเดือนพนักงานบริษัท  
อัฐพัฒน์ ต่ายแสง
605
1
29/04/2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ ม.6 ลงมา)  
ร้อยเอ็ด หวังดี
552
1
29/04/2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ ม.6 ลงมา)  
คนร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
584
0
29/04/2551
ขอความกรุณาให้พนง.อำเภอสะเดาปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มากกว่านี้  
ประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบริการ สะเดา
576
0
29/04/2551
สมุย เจริญผิดทาง  
nuttapon komnuanak
597
0
29/04/2551
กระทรวงศึกษาฯ มีปัญหาเรื่องเงินหรือ  
ว่าที่ขรก. รอมานาน
590
0
28/04/2551
อยากให้มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในจังหวัดสงขลา  
ทรงวุฒิ บิลเต๊ะ
589
0
28/04/2551
อยากมีน้ำจืดบริโภค  
อนันต์ พาขุนทด
642
0
26/04/2551
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สระบุรี  
วีระยุทธ จันท์ศรีสมหมาย
603
1
26/04/2551
การเลือกตั้ง ส.อบจ.อ.โคกศรีสุพรรณ ไม่โปร่งใสเลย ทำไม กกต.ไม่ดูแลเลย  
ทาริกา ผาใต้
634
0
26/04/2551
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้กับ อบต โนนทัน เพื่อให้มาพัฒนาชุมชนจริงรึป่าวคะ  
สุกัญญา หมู่มูลตุ่น
625
1
25/04/2551
ในการสอบบรรจุข้าราชการครูครั้งที่1 / 2551นี้ อยากจะให้ทางส่วนกลางที่มีอำนาจในการดูแลการสอบ  
มงคล เงินขาว
684
0
25/04/2551
ในการเปิดสอบบรรจุข้าราชการครู ครั้งที่1/2551นี้ทำไมไม่ให้ส่วนกลางออกข้อสอบครับ  
นิกร บุญมาก
556
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>