[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2024 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14384
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4115
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
10064
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1694
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
480
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
01/09/2558
หอพักที่มีขนาดเกิน10ห้องขึ้นไป ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ และ ต้องจัดให้มีรภป.กล้องวงจรปิด  
โกเมศ เหล่าศิริรัตน์
30
0
29/08/2558
ผมมีข้อเสนอแนะการผลิตไฟฟ้าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกครับ  
นายนุสิทธิ์ เ***ยอุตม์
37
0
27/08/2558
คนชั่วโกงชาติ  
ศุภเกียรติ ตันตระ***
39
0
27/07/2558
ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน  
ธรรญชนก แก้วตา
41
0
15/07/2558
การคลุมฮิญาบในที่ทำงาน  
ศรินทร ประดับญาติ
33
1
15/07/2558
การคลุมฮิญาบในที่ทำงาน  
ศรินทร ประดับญาติ
56
2
14/07/2558
การแก้ปัญหาครูสอนพิเศษ  
นิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
50
0
12/07/2558
การเสนอภาค ก ก.พ.  
อิสระ เสรี
176
0
08/07/2558
ชื่อสะพานในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาที่สามแยกเรือนแพ  
นันทิยา ตัณฑชุณห์
212
0
01/07/2558
เสนอแนะการดำเนินการช่วงหน้าแล้ง  
รัตติมา จีนาพงษา
43
0
29/06/2558
จะมีการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการอีกหรือไม่  
อภินพ ยะศะนพ
36
0
29/06/2558
ทำไมป้ายจราจรที่แยกบ้านคลองด้านทิศใต้จึงเขียนให้ เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ  
นันทิยา ตัณฑชุณห์
44
0
17/06/2558
เรื่อง ขอเสนอให้มีโครงการบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
สุธี ภู่หิรัญ
35
0
12/06/2558
ขอเสนอให้มีโครงการบริหารที่ดินรกร้าง  
สุธี ภู่หิรัญ
48
0
02/06/2558
""ประหยัดงบแผ่นดินปีละแสนๆล้าน""  
แสงชัย เอื้อศิลป์
62
1
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>