[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2073 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15659
580
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4521
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
13338
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1941
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
730
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
23/12/2559
ทำไมกฎหมายหอพัก ไม่มีให้แจ้งเตือนกรณีคนในห้องแบบผิดปรกติบ้าง  
อาลัย วรรณวาส
82
0
21/12/2559
จะสามารถปฏิรูปการบริการของหน่วยงานรัฐได้หรือไม่  
ธนพงศ์ เลิศผกากุล
149
0
11/12/2559
แก้ปัญหาวงแชร์แตกตำรวจปวดหัว  
แสงชัย เอื้อศิลป์
102
0
08/12/2559
รับนวดน้ำมันอีโรติก สำหรับท่านสุภาพสตรี สาวโสด คู่ ช/ญ นอกสถานที่ !!! โทร 0954451567  
แดเนียล topmee
85
0
22/11/2559
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการบ้าง  
วิรมณ อิ่มสอาด
71
0
17/11/2559
งบวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริ  
แสงชัย เอื้อศิลป์
167
0
09/11/2559
เสนอแนะให้ภาครัฐตั้งหน่วยงานเพื่อขายสินค้าให้กับภาครัฐด้วยกันเอง  
นายพิธาน บวรกุลวัฒน์
93
0
09/11/2559
ทำไมไม่จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ื 9 เพิ่มเติม  
ภวัต มณีฉาย
82
0
03/11/2559
รับนวดน้ำมันอีโรติก สำหรับท่านสุภาพสตรี สาวโสด นอกสถานที่ !!!  
แดเนียล topmee
236
0
29/10/2559
ขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำในรอบ 10 ปีนี้ ด้วยหลักการ "เขื่อนพระราชา"  
เสรี เสรีรมย์
121
0
18/10/2559
การจัดงานพระบรมศพ  
ร.อ.หญิง ชนนีนาถ รัชตะนาวิน
148
0
17/10/2559
ทำไม เด็กประถมใช้ Computer `เหมือนสากกระเบือ  
นรินทร์ พรวัชระกุล
95
0
16/10/2559
ข้อเสนอแนะา  
นาย อานนท์ สุขอุดม
152
0
06/10/2559
การพนันบอล  
แสงชัย เอื้อศิลป์
82
0
01/10/2559
รับนวดน้ำมันอีโรติก สำหรับท่านสุภาพสตรี สาวโสด คู่ ช/ญ นอกสถานที่ !!! โทร 0954451567  
แดเนียล topmee
547
1
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>