[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2055 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
15260
579
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4349
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
12319
126
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1808
59
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
605
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
02/09/2559
เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาขยะของประเทศไทย  
สุวิชา นนทสุวรรณ
62
0
31/08/2559
โครงการรักษาผู้มีบุตรยาก  
ปรารถนา วิโสรัมย์
29
0
01/08/2559
เรื่อง สวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำส่วนราชการ  
นาย ประณิธาน ศรีชมภู
60
0
26/07/2559
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ  
อินทิรา แสงจันทสิทธิ์์
51
0
10/07/2559
อยากให้พิจารณา  
สมบัติ สันติจรูญโรจน์
66
0
04/06/2559
จัดการอย่างไรกับงูโผล่ในชักโครกค่ะ ตอนนี้บ้านเมืองกำลังตื่นกลัวค่ะ  
เสาวลักษณ์ วิไลวัลย์
63
1
01/06/2559
โครงการเกษียณก่อนกำหนด ขอให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการด้วย  
รติกร บุญเพ็ง
65
0
24/05/2559
ทำไมการบรรจุนักวิชาการสาธารณสุขจึงไม่เหมือนตำแหน่งวิชาชีพอื่น ๆ  
ทิพวรรณ หนูเล็ก
67
0
11/05/2559
การปรับเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ไม่ออกนาม ไม่ออกนาม
50
0
09/05/2559
ขอเสนอตั้งหน่วยทหารปลูกป่า  
วัง ยิ้มอยู่
59
0
06/04/2559
เรื่องการจัดการน้ำ  
สมกฤต ศรีสุวรรณพัฒน์
53
0
25/02/2559
อยากเสนอข้อคิดเห็น เรื่องการใช้กลไกลดความขัดแย้งช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลสู่การเลือกตั้งทั่วไป  
วรพล ภูมิวุฒิสาร
87
2
16/01/2559
อาหารเสริม  
Thiti Ngamsamrit
90
2
15/01/2559
ผญบ.หนุนหลังวัยรุ่นในหมู่บ้านให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
สมชาย บุญเลิศ
75
0
04/01/2559
กรณีทหารเกณฑ์ถูกลงโทษ  
ธมลวรรณ เหล่าเคน
77
0
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>