[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1970 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12182
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3805
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
6727
124
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1560
57
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
237
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
29/03/2556
อยากทราบว่ามีเออรี่2557 หรือเปล่า  
จุฑารัตน์ สิงหโยธิน
131
1
22/03/2556
อยากให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายประจำหมู่่บ้านในจังหวัดเขียงรายในหมู่บ้านด้ายท่าล้อหมู่18อำเภอเวียงชัย  
นาย ภูธเนศ ศรีมูล
105
0
22/03/2556
อยากให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายประจำหมู่่บ้านในจังหวัดเขียงรายในหมู่บ้านด้ายท่าล้อหมู่18อำเภอเวียงชัย  
นาย ภูธเนศ ศรีมูล
75
0
19/03/2556
กรมสรรพกรเก็บภาษีซ้ำซ้อน  
พัชรี สีตะวัน
104
0
19/03/2556
การเรี่ยไรของวัดต่างๆมีกฏระเบียบหรือไม่  
สมนึก สมบุญนา
90
0
11/03/2556
วินมอเตอร์ไซด์เขตสาทรเสื้อสีเขียว ยังใช่ป้ายทะเบียน สีขาวอยู่เลยครับ  
จรัญ แก้วประเสริฐ
97
0
06/03/2556
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายวายฟายฟรีของกระทรวงเทคโนโลยีสาร  
ทนงศักดิ์ สีมา
93
2
28/02/2556
ทำไมเจ้าหน้าทีพูดจาไม่สุภาพ(สาขาบิ๊กซีระยอง)  
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว
125
0
25/02/2556
เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยตำรวจทุจริตคอร์รัปชั่นโกงกินริมถนนหนทาง  
ฟ้า ดิน
75
0
20/02/2556
แก้ปัญหาจราจรรอบๆตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ขอนแก่น  
แสงชัย เอื้อศิลป์
82
1
20/02/2556
อยากให้สร้างทางเพิ่มหรือขยายถนนสำหรับรถบรรทุกตู้สินค้า  
เทิดทูน ชูศรี
81
0
19/02/2556
เกี่ยวกับทางเดินเท้า  
Kae Kakasikron
90
0
19/02/2556
ประเทศชาติไทยต้องล่มจมพินาศก็เกิดจากพวกอิจฉาริษยาตาร้อนนั่นเอง  
ว่าที่ร.ท.ภูมิฟ้า ภัทรศรีธนวงศ์
80
0
14/02/2556
ลูกจ้างประจำจะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการกับเค้าบ้างมั้ยค่ะ  
วาณี อำพันทอง
93
0
07/02/2556
ทำไมไม่มีโครงการให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินสมทบของตัวเองได้จำนวนที่ขอกู้ไม่เกินเงินสมทบที่แต่ละคนมี  
นฤมล โกศลเสรฐ
83
0
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>