[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2019 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14362
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4108
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
9883
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1689
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
476
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
15/07/2558
การคลุมฮิญาบในที่ทำงาน  
ศรินทร ประดับญาติ
55
2
14/07/2558
การแก้ปัญหาครูสอนพิเศษ  
นิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
49
0
12/07/2558
การเสนอภาค ก ก.พ.  
อิสระ เสรี
176
0
08/07/2558
ชื่อสะพานในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาที่สามแยกเรือนแพ  
นันทิยา ตัณฑชุณห์
212
0
01/07/2558
เสนอแนะการดำเนินการช่วงหน้าแล้ง  
รัตติมา จีนาพงษา
41
0
29/06/2558
จะมีการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการอีกหรือไม่  
อภินพ ยะศะนพ
36
0
29/06/2558
ทำไมป้ายจราจรที่แยกบ้านคลองด้านทิศใต้จึงเขียนให้ เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ  
นันทิยา ตัณฑชุณห์
43
0
17/06/2558
เรื่อง ขอเสนอให้มีโครงการบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
สุธี ภู่หิรัญ
34
0
12/06/2558
ขอเสนอให้มีโครงการบริหารที่ดินรกร้าง  
สุธี ภู่หิรัญ
48
0
02/06/2558
""ประหยัดงบแผ่นดินปีละแสนๆล้าน""  
แสงชัย เอื้อศิลป์
61
1
28/05/2558
ทำได้มั้ยแบบที่เราคิด  
ทรงพล พัฒนพร
63
1
28/05/2558
ดิฉันเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมทางหลวงต้องออกจากงานเพราะลาคลอดไม่ได้ค่ะ  
สาวิทตรี แผนงาม
54
0
21/05/2558
ประกันสังคม  
ประชาชน คนไทย
51
0
07/05/2558
อยากให้บรรจุพนักงานราชการที่มีอายุงานมากกว่า5ปีให้บรรจุเป็นข้าราชการ  
นายอุทัย โคตวิชัย
72
1
20/04/2558
การแต่งกายเพื่อประหยัดพลังงาน  
มาโนช โลหเตปานนท์
64
0
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>