[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2029 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14414
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4130
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
10310
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1698
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
486
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/02/2553
ทำไมทหาร ค่าย ร.8 ต้องมีปัญหากับการกู้เงิน  
ข้า ฯ ของแผ่นดิน ทั่วไป
424
0
11/02/2553
ลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของ รพ ยังจะมีโอกาสได้เป็นพนักงานราชการรึไม่  
สรพิน ทับทิม
344
0
09/02/2553
อยากถามเรื่องการเข้ารับคัดเลือกทหาร  
- -
385
0
08/02/2553
การบรรจุผู้ดูแลเด็ก  
สุดเฉลียว ปาเลิง
674
5
01/02/2553
โครงการเขื่อนห้วยมงคล งบประมาณมาถึงรึยังคะ  
พรรณทิพา มรกตสินธุ์
408
0
29/01/2553
ตำรวจโคราช  
tt tt
397
0
29/01/2553
การเรียกรับเงิน โดยใช้อำนาจหน้าที่  
ศุภรัตน์ นิ่มกิตติกุล
398
0
27/01/2553
การขุดลูกรังขายมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่  
ประชาชน ตำบลพิงพวย
387
0
26/01/2553
กกต.ไม่โปร่งใสในการเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง  
สุภัคจิรา ศรีจันทร์
407
0
22/01/2553
อยากเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ครับ  
จ.ท.กิติคุณ จันทุดม
575
6
19/01/2553
การสมัครงานของทางราชการ  
วิลาวรรณ ชำนาญ
405
0
17/01/2553
ระบบการเมืองแบบผูกขาดทำลายระบอบประชาธิปไตย  
วีระพล สุดตรง
447
2
16/01/2553
ระบบการขายเคริอข่ายแอบอ้างชื่อท่านนายก  
กีรติ กิตติพล
337
0
13/01/2553
สำนักงานอัยการสูงสุด,จังหวัด มีนโบยที่จะให้มีการสืบค้นผลคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด(อินเตอร์เน็ต)  
รพินทร์ คชภูมิ
386
0
12/01/2553
สร้างรายได้หลักแสนภายในหนึ่งเดือนไม่กระทบงานประจำ  
ณัฐวุฒิ งอกงาม
421
0
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, [49], 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>