[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 2019 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
14362
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
4108
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
9872
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1688
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
475
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
19/01/2553
การสมัครงานของทางราชการ  
วิลาวรรณ ชำนาญ
402
0
17/01/2553
ระบบการเมืองแบบผูกขาดทำลายระบอบประชาธิปไตย  
วีระพล สุดตรง
445
2
16/01/2553
ระบบการขายเคริอข่ายแอบอ้างชื่อท่านนายก  
กีรติ กิตติพล
336
0
13/01/2553
สำนักงานอัยการสูงสุด,จังหวัด มีนโบยที่จะให้มีการสืบค้นผลคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด(อินเตอร์เน็ต)  
รพินทร์ คชภูมิ
383
0
12/01/2553
สร้างรายได้หลักแสนภายในหนึ่งเดือนไม่กระทบงานประจำ  
ณัฐวุฒิ งอกงาม
418
0
10/01/2553
ประเทศไทยมีปัญหาคือ จำนวนกับเวลา ไม่สมดุลกัน  
สินชัย สุวรรรณทา
397
1
09/01/2553
พักหนี้เงินล้าน 2 ปี จริงหรือไม่  
นางสาวเวมิกา แผงสอน
387
0
09/01/2553
ได้ข่าวว่ารัฐบาลพักหนี้เงินหมู่บ้านละล้าน 2 ปี จริงหรือไม่  
นางสาวเวมิกา แผงสอน
392
0
05/01/2553
TESTTESTTEST  
TEST 083-TEST
416
0
29/12/2552
อยากให้ประเทศสงบ  
นายชฎิล เขื่อนเพชร
492
5
23/12/2552
การใช้เครื่องมือพิเศษ  
อริย์ธัช คำหมู่
425
2
23/12/2552
รางวัลตอบแทนน้ำใจ  
น.ส วรอร รัตนภักดี
392
0
23/12/2552
คิดอย่างไรกับสาวพัทยาที่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เมืองไทย  
ชินวัฒน์ ถาวรเจริญทรัพย์
454
1
18/12/2552
ขอกู้เงินสวัสดิการจากธนาคารออมสิน  
นายไพรัช สิทัน
429
1
17/12/2552
ใครดูแล การขึ้นราคาบัตรโดยสารรถไฟใต้ดิน  
ณัฐธยาน์ สิริพรรณพนัช
457
1
   หน้า   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, [49], 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>