[ กลับไปดูคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ ]
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>

OraOLEDB error '80004005'

ORA-12170: TNS: ËÁ´àÇÅÒ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍ

/phs/inc_db.asp, line 16