[ กลับไปดูคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ ]
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>
โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกABS จากยางธรรมชาติ ต.เชิงเนิน จ.ระยอง
(ร่าง)รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส จากยางธรรมชาติ บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Consultants of Technology Co., Ltd., 19/11/2553, IP : 210.4.148.254


ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ โครงการขยายกำลังผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส จากยางธรรมชาติ
ที่ตั้งโครงการ : ภายในเขตประกอบการไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
ดำเนินการศึกษาโดย : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
                  ได้รับอนุญาติให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิกดูรายละเอียดเอกสารโครงการ(ร่าง รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
ได้ที่นี่http://210.4.148.191:81/ehia/upload/abs-01.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณปิ่นนารี บ้งพรม
บริษัท ตอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-934-3233 -47 ต่อ 260 โทรสาร 02-538-9430
E-mail : env@cot.co.th
Consultants of Technology Co., Ltd., [ 19/11/2553 ] , IP : 210.4.148.254

     โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกABS จากยางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นโครงการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับงานวิศวกรรม

     เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน ตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการปกป้องตนเองจากผลกระทบต่อสุขภาพ ในการพัฒนาหรือกิจกรรมใดๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา67 (วรรค2)

     จึงขอความอนุเคราะห์พื้นที่ภายในเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเผยแพร่รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
Consultants of Technology Co., Ltd., [ 19/11/2553 ] , IP : 210.4.148.254
   คำตอบหน้าที่   [1]

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น *
โดย *
รหัสบัตรประชาชน *
E-mail *
แทรกลิงคEURL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ กลับไปดูคำถาม ]