ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1617 คำถาม
2911 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัขระกุล
 เรื่อง หนี้ไม่พ้น โรงไฟฟ้านิวเคลียส์ หลังจากมีรถไฟฟ้าแล้ว
 วันที่ 11/06/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 195 คำถาม
381 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ราชการ มีแต่กินเงินประขาขน ทนไม่ไหวแล้ว
 วันที่ 18/03/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 418 คำถาม
651 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง นายกควรมี 10 คน วาระ 4 ปี
 วันที่ 16/03/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2092 คำถาม
2448 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัขระกุล
 เรื่อง รับซื้อไฟฟ้าจาก โชล่าcell เอาเงินจากไหน
 วันที่ 11/06/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 69 คำถาม
302 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ปล่อย ให้ ผ่อน บ้าน 40 ปี ได้ไง เขาเรียก เจ้งแล้ว
 วันที่ 21/10/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559