กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 
 
รายงานผู้เข้าชม Web Site
วันที่ จำนวนผู้เข้าชม