กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 
[ กลับหน้าหลัก |ตั้งกระทู้ใหม่ ]
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะครับ >>

OraOLEDB error '80004005'

ORA-12170: TNS: ËÁ´àÇÅÒ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍ

/phs/inc_db.asp, line 16